Date: 
14.02.2019

Vår bokslutskommuniké för 2018 kommer att publiceras den 14 februari 2019 kl 7:30 CET.