Date: 
18.07.2018

Vår delårsrapport för januari-juni 2018 kommer att publiceras den 18 juli 2018 kl 7:30 CET.