Date: 
24.10.2018

Vår delårsrapport för januari-september 2018 kommer att publiceras den 24 oktober 2018 kl 7:30 CET.