Bolagsstyrning

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) är ett publikt svenskt aktiebolag som bildades i december 2014 och som noterades på Nasdaq First North Premier i mars 2015. Den 7 juni 2017 upptogs aktierna för handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Evolution tillämpar svensk aktiebolagslag, Svensk Kod för Bolagsstyrning ("Koden") samt de regler som gäller för bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Aktuell Kod finns på kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida www.bolagsstyrning.se. De bolagsstämmovalda styrelseledamöterna Jens von Bahr och Fredrik Österberg var tidigare verksamma i bolagets ledning vilket avviker från regel 4.3 i Koden.