Finansiell kalender

1 juli 2019
  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

19 juli 2019
  • Delårsrapport januari-juni 2019 (kl 7.30 CET)

  • Audiocast (kl 9.00 CET)

1 oktober 2019
  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

24 oktober 2019
  • Delårsrapport januari-september 2019 (kl 7.30 CET)