Finansiell kalender

1 april 2018
  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

19 april 2018
  • Delårsrapport januari-mars 2018

1 juli 2018
  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

18 juli 2018
  • Delårsrapport januari-juni 2018

1 oktober 2018
  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

24 oktober 2018
  • Delårsrapport januari-september 2018