Finansiell kalender

22 juni 2020
  • Avstämningsdag för utdelning

29 juni 2020
  • Utbetalningsdag för utdelning

1 juli 2020
  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

17 juli 2020
  • Delårsrapport januari-juni 2020 (kl 7.30 CET)

1 oktober 2020
  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

22 oktober 2020
  • Delårsrapport januari-september 2020 (kl 7.30 CET)