Finansiell kalender

12 januari 2020
 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

16 januari 2020
 • Extra bolagsstämma

12 februari 2020
 • Bokslutskommuniké 2019 (kl 7.30 CET)

 • Bokslutskommuniké 2019: Audiocast/telefonkonferens (09.00 CET). Länk

1 april 2020
 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

23 april 2020
 • Delårsrapport januari-mars 2020 (kl 7.30 CET)

24 april 2020
 • Årsstämma 2020

1 juli 2020
 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

17 juli 2020
 • Delårsrapport januari-juni 2020 (kl 7.30 CET)

1 oktober 2020
 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

22 oktober 2020
 • Delårsrapport januari-september 2020 (kl 7.30 CET)