Finansiell kalender

1 juli 2018
  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

18 juli 2018
  • Delårsrapport januari-juni 2018 (kl 7.30 CET)

  • Telefonkonferens/audiocast (kl 9.00)

1 oktober 2018
  • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

24 oktober 2018
  • Delårsrapport januari-september 2018

14 februari 2019
  • Bokslutskommuniké 2018