Finansiell kalender

1 oktober 2019
 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

24 oktober 2019
 • Delårsrapport januari-september 2019 (kl 7.30 CET)

12 januari 2020
 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

12 februari 2020
 • Bokslutskommuniké 2019 (kl 7.30 CET)

1 april 2020
 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

23 april 2020
 • Delårsrapport januari-mars 2020 (kl 7.30 CET)

24 april 2020
 • Årsstämma 2020

1 juli 2020
 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

17 juli 2020
 • Delårsrapport januari-juni 2020 (kl 7.30 CET)

1 oktober 2020
 • Tyst period inleds (Under denna period träffar inte Evolutions representanter finansiell media, analytiker eller investerare)

27 oktober 2020
 • Delårsrapport januari-september 2020 (kl 7.30 CET)