Strategi

Evolution ska fortsätta att stärka sin ledande position på den europeiska live casinomarknaden, och på sikt andra geografiska marknader, med ett tydligt fokus på aktiviteter som främjar verksamheten och erbjudandet. Bolaget ser att den största tillväxten kommer ur en ökad share of live, det vill säga andel liveintäkter av operatörens totala kasinointäkter, då operatörerna lägger allt större resurser på sina liveerbjudanden. Bolaget har tre kärnområden som anses vara särskilt viktiga för att lägga en stabil grund för långsiktig hållbar tillväxt. Bolaget har dessutom identifierat ett antal fokusområden som särskilt strategiskt viktiga att arbeta med i det korta perspektivet.

Produktinnovation

 

Evolution strävar efter att ständigt förbättra sitt erbjudande och samtidigt utveckla hela live casinomarknaden genom produktinnovation i absolut framkant. Bolaget har sedan starten framgångsrikt lanserat innovativa spel och lösningar som är attraktiva för såväl operatörer som deras slutanvändare. En viktig del av strategin är mobil utveckling och alla Evolutions spel är tillgängliga i smartphones och läsplattor. Under 2017 intensifierades bolagets arbete på området, vilket kommer resultera i fler spellanseringar än någonsin tidigare under 2018.

Kundoptimering

 

Evolution har genom sin befintliga kundportfölj stora möjligheter att vidareutveckla, utöka och förfina varje operatörs live casino-lösning. Givet den starka tillväxten för live casino-marknaden väljer allt fler operatörer att bredda sitt utbud och investera i dedikerade miljöer och studior. Med hjälp av bland annat analys av speldata optimerar Evolution varje enskild miljö efter den specifika kundens förutsättningar och behov med målet att stärka lojaliteten mellan operatören och slutanvändaren. Med sin tekniska förmåga utvecklar Evolution också lösningar som stärker engagemanget från slutanvändaren genom en optimal användarupplevelse och med hjälp av korsförsäljning mellan olika spelsegment.

Operativ förmåga

 

Evolutions marknadsledande position bygger främst på den konkurrensfördel som kommit ur bolagets operativa spetskompetens i att erbjuda live casino-lösningar sedan 2006. Live casino är en mycket komplex produkt som kräver effektiv samverkan mellan människor och system för att fungera, och Evolution har under sina verksamma år kunnat bygga en samlad erfarenhet som är unik bland leverantörer i Europa. Bolaget har en sofistikerad plattform som simultant hanterar mjukvara, hårdvara, video, medarbetare och användardata. Plattformen ger skalbarhet och Evolution kan på så sätt expandera med till exempel nya studior utan att behöva replikera mjukvara lokalt.

Reglerade marknader

 

Flera länder har reglerat eller omreglerat sina spelmarknader de senaste åren, vilket är en trend som bedöms fortsätta. När en marknad regleras utforskar nya slutanvändare olika kasinospel och brukar naturligt få upp ögonen för live casino, som är lokalt anpassat med croupierer som kommunicerar på det egna språket. För speloperatörerna är därför live casino en viktig produkt på nya marknader. Evolution har som uttalad strategi att vara den första live casino-leverantören på reglerade marknader och har framgångsrikt gått in i länder som Italien, Danmark, Spanien, Belgien och Rumänien. Bolagets starka utveckling visar den positiva effekt som tidig etablering medför på resultat och tillväxt. Evolution kommer att fortsätta prioritera nya marknader i Europa, och under 2018 även etablera sig på sin första icke-europeiska marknad med en ny studio i Kanada.

Landbaserade kasinon

 

Traditionella landbaserade kasinon utgör en stor del av den totala kasinomarknaden. Dessa aktörer har ofta starka varumärken och lojala kunder, varav många storspelare. Samtidigt är tillväxten för landbaserade kasinon låg, och allt fler vill därför migrera online för att kunna växa sin affär. Live casino kan i dessa fall ses som den naturliga bryggan mellan en landbaserad verksamhet och ett onlineerbjudande. Evolution har som målsättning att vara den självklara partnern för landbaserade kasinon som väljer att expandera online och kan erbjuda såväl platsbyggda kompletta studior som enklare lösningar. I dagsläget har Evolution landbaserade kasinon som kunder i Italien, Spanien, Belgien, Malta, Storbritannien och Rumänien. Evolution bedömer att efterfrågan från fysiska kasinon kommer att fortsätta öka under kommande år.

Öka gapet

 

I takt med att live casino vuxit i popularitet har fler leverantörer lanserat liveprodukter. Evolution har ett stort försprång och fokuserar på att behålla sitt tillväxtmoment och fortsätta bygga ut sin ledande position på live casinomarknaden. Detta görs genom tydligt samspel mellan bolagets olika enheter där produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt de operativa avdelningarna jobbar tätt ihop för att erbjuda den bästa produkten. Evolution bedömer att bolaget stärkt sina marknadsandelar under de senaste åren och att det finns goda möjligheter att fortsätta öka gapet till konkurrenterna under kommande år, bland annat genom lansering av flera nya spel samt nya studior.