Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (31 december 2017)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Richard Livingstone 5 950 032 16,5%
     
Österbahr Ventures AB 5 451 292 15,2%
     
Swedbank Robur Fonder 3 358 886 9,3%
     
Capital Group 1 943 200 5,4%
     
Handelsbanken fonder 1 630 889 4,5%
     
Avanza Pension 661 098 1,8%
     
Henric Wiman 494 569 1,4%
     
Richard Hadida 493 843 1,4%
     
Danica Pension 486 748 1,4%
     
Oberweis Funds 408 300 1,1%
     
Summa, 10 största aktieägarna 20 878 857 58,0%
     
Övriga aktieägare 15 091 520 42,0%
     
SUMMA 35 970 377 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.