Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (31 januari 2020)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Richard Livingstone 29 750 160 16,4%
     
Österbahr Ventures AB 27 289 720 15,0%
     
Capital Group 18 296 027 10,7%
     
Swedbank Robur fonder 8 988 396 5,0%
     
Vanguard 3 450 796 1,9%
     
Norges Bank 3 382 631 1,9%
     
Fidelity Investments (FMR) 3 276 532 1,8%
     
Avanza Pension 2 687 422 1,5%
     
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 441 012 1,3%
     
1832 Asset Management 2 426 950 1,3%
     
Summa, 10 största aktieägarna 101 989 646 56,2%
     
Övriga aktieägare 79 633 079 43,8%
     
SUMMA 181 622 725 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.