Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (30 april 2020)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Richard Livingstone 29 750 160 16,4%
     
Capital Group 28 637 323 15,8%
     
Österbahr Ventures AB 27 289 720 15,0%
     
Swedbank Robur fonder 6 560 196 3,6%
     
Fidelity Investments (FMR) 3 792 233 2,1%
     
Vanguard 3 656 475 2,0%
     
Norges Bank 2 855 324 1,6%
     
Henric Wiman 2 430 000 1,3%
     
Avanza Pension 2 175 210 1,2%
     
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 166 943 1,2%
     
Summa, 10 största aktieägarna 109 313 584 60,0%
     
Övriga aktieägare 72 309 141 40,0%
     
SUMMA 181 622 725 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.