Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (30 juni 2019)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Richard Livingstone 29 750 160 16,5%
     
Österbahr Ventures AB 27 289 720 15,2%
     
Capital Group 17 855 492 9,9%
     
Swedbank Robur fonder 11 358 105 6,3%
     
Vanguard 3 335 876 1,9%
     
Norges Bank 2 946 625 1,6%
     
1832 Asset Management 2 586 750 1,4%
     
Henric Wiman 2 395 000 1,4%
     
Avanza Pension 2 284 711 1,3%
     
SEB Fonder 2 258 315 1,3%
     
Summa, 10 största aktieägarna 102 060 754 56,7%
     
Övriga aktieägare 77 791 131 43,3%
     
SUMMA 179 851 885 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.