Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (30 september 2018)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Richard Livingstone 5 950 032 16,5%
     
Österbahr Ventures AB 5 451 292 15,2%
     
Swedbank Robur fonder 3 234 752 9,0%
     
Capital Group 2 077 328 5,8%
     
1832 Asset Management 693 168 1,9%
     
Vanguard 634 847 1,8%
     
SEB Fonder 600 585 1,7%
     
Avanza Pension 518 902 1,4%
     
Henric Wiman 486 569 1,4%
     
Oberweis Funds 422 306 1,2%
     
Summa, 10 största aktieägarna 20 069 781 55,8%
     
Övriga aktieägare 15 900 596 44,2%
     
SUMMA 35 970 377 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.