Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (31 december 2018)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Richard Livingstone 5 950 032 16,5%
     
Österbahr Ventures AB 5 457 944 15,2%
     
Capital Group 3 696 506 10,3%
     
Swedbank Robur fonder 3 133 741 8,7%
     
1832 Asset Management 682 488 1,9%
     
Vanguard 653 377 1,8%
     
Avanza Pension 536 552 1,5%
     
SEB Fonder 518 649 1,4%
     
Henric Wiman 488 711 1,4%
     
Norges Bank 474 861 1,3%
     
Summa, 10 största aktieägarna 21 592 861 60,0%
     
Övriga aktieägare 14 377 516 40,0%
     
SUMMA 35 970 377 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.