Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (30 september 2019)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Richard Livingstone 29 750 160 16,4%
     
Österbahr Ventures AB 27 289 720 15,0%
     
Capital Group 14 372 495 7,9%
     
Swedbank Robur fonder 10 332 605 5,7%
     
Vanguard 3 430 566 1,9%
     
Norges Bank 3 007 093 1,7%
     
Livförsäkringsbolaget Skandia 2 889 642 1,6%
     
Avanza Pension 2 545 115 1,4%
     
1832 Asset Management 2 426 950 1,3%
     
Henric Wiman 2 400 000 1,3%
     
Summa, 10 största aktieägarna 98 444 346 54,2%
     
Övriga aktieägare 83 178 379 45,8%
     
SUMMA 181 622 725 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.