Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (31 mars 2018)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Richard Livingstone 5 950 032 16,5%
     
Österbahr Ventures AB 5 451 292 15,2%
     
Swedbank Robur Fonder 3 400 886 9,5%
     
Capital Group 1 943 200 5,4%
     
Handelsbanken fonder 1 685 000 4,7%
     
Avanza Pension 665 887 1,9%
     
Henric Wiman 494 569 1,4%
     
Danica Pension 464 128 1,3%
     
Oberweis Funds 449 100 1,2%
     
SEB Fonder 366 313 1,0%
     
Summa, 10 största aktieägarna 20 870 407 58,0%
     
Övriga aktieägare 15 099 970 42,0%
     
SUMMA 35 970 377 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.