Aktieägarstruktur

10 största aktieägarna (30 juni 2018)

Aktieägare Antal aktier % aktier och röster
     
Richard Livingstone 5 950 032 16,5%
     
Österbahr Ventures AB 5 451 292 15,2%
     
Swedbank Robur fonder 3 398 686 9,4%
     
Capital Group 1 943 200 5,4%
     
Handelsbanken fonder 1 285 000 3,6%
     
Vanguard 616 817 1,7%
     
1832 Asset Management 616 578 1,7%
     
Avanza Pension 607,378 1,7%
     
SEB fonder 543,313 1,5%
     
Henric Wiman 491,569 1,4%
     
Summa, 10 största aktieägarna 20 903 865 58,1%
     
Övriga aktieägare 15 066 512 41,9%
     
SUMMA 35 970 377 100%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.