Pressmeddelanden

 • Kallelse till extra bolagsstämma

  Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma tisdagen den 24 januari 2017 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnas klockan 13.45. 

  december 29, 2016 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Förändringar i styrelse och ledning i Evolution Gaming Group AB (publ)

  Evolution Gaming Group AB (publ) genomför förändringar i styrelse och ledning för att på bästa sätt möta koncernens starka tillväxt och säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling. Nuvarande styrelseordförande Joel Citron har valt att avgå som styrelseordförande men kommer att kvarstå som ledamot i styrelsen. VD och styrelseledamot Jens von Bahr har av styrelsen valts till ny styrelseordförande fram till nästa bolagsstämma. I samband med detta övertar Martin Carlesund rollen som VD för koncernen och Johan Nordström anställs som VD för den operativa verksamheten.

  oktober 25, 2016 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Valberedning utsedd i Evolution Gaming Group AB (publ)

  Valberedningens ledamöter inför Evolutions årsstämma 2017 har nu utsetts.

  oktober 21, 2016 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Evolution tecknar live casino-avtal med Cherry

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med Cherry, den ledande leverantören av onlineslots på den skandinaviska marknaden.

  oktober 14, 2016 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Olympic Entertainment Group väljer Evolutions live casino

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett avtal med Olympic Entertainment Group (OEG). Genom avtalet kommer Evolutions kärnerbjudande av live casino-spel för dator, läsplatta och mobil läggas till hos OEG:s spelsajter inklusive Olybet.com och potentiellt även omfatta gränsöverskridande tjänster med OEG:s fysiska anläggningar. 

  september 13, 2016 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Ny live casino-studio från Evolution hos Grand Casino, Bukarest i partnerskap med iSoftBet

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, kommer att lansera Rumäniens första certifierade studio, belägen i Grand Casino Bukarest, i partnerskap med iSoftBet.

  september 1, 2016 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Evolution lanserar live casino för Hippodrome och ”Live from the Hippodrome”

  Evolution Gaming, marknadsledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett avtal med Hippodrome Casino i London som kommer innebära lansering av både en live casino-tjänst för Hippodrome och en feed kallad ”Live from the Hippodrome” till Evolutions hela nätverk av kunder.

  augusti 29, 2016 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Evolution i live casino-partnerskap med The Ritz Club

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått ett partnerskap med The Ritz Club, ett av världens mest exklusiva kasinon och privata medlemsklubbar. 

  augusti 8, 2016 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Tilldelning i incitamentsprogram

  Vid årsstämman den 28 april 2016 beslutades om emission av högst 547 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget för 354,20 kr under perioden från och med dagen efter avgivande av delårsrapporten för andra kvartalet 2019 till och med den 30 september 2019.

  juni 22, 2016 | Lang.: Svenska Ladda ned Read
 • Danska Spilnu lägger till Evolutions live casino

  Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal med Spilnu.dk, Danmarks näst största varumärke inom onlineslots.

  juni 21, 2016 | Lang.: Svenska Ladda ned Read

Sidor